Coaching Zawodowy

stanowi istotny element reintegracji zawodowej. Proces coachingu zawodowego koncentruje się na wyznaczeniu celu zawodowego przez klienta a następnie pracy nad pokonywaniem jego ograniczeń w zakresie poszukiwania pracy, dotarciem do jego zasobów i optymalnym wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia postawionego celu.

Coach

wspiera pracownika w koncentracji na działaniu, planowaniu działań i osiąganiu rezultatów. Proces coachingu wspiera zbudowanie indywidualnego planu działania i prowadzi do trwałej zmiany, która jest następstwem używania naturalnych zasobów uczestnika tego procesu.

Coaching zawodowy

jest wsparciem indywidualnym.

 

Zapraszam do kontaktu ze mną 

 

Polecam narzędzie:

 

http://www.points-of-you.pl/