Diagnostyka

  • Działania diagnostyczne dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym diagnoza potencjalnych możliwości oraz wspiercie mocnych stron.

  • Diagnoza problemów psychicznych w celu wsparcia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i/lub psychiatrycznej w tym działań profilaktycznych i terapeutycznych.

  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zachowania, nastroju oraz chorób psychicznych i psychosomatycznych.

  • Opinie psychologiczne.

Pomoc psychologiczna

Oferuję pełen zakres pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, zawodowej i po kryzysach psychicznych. 

Interwencja Kryzysowa

Zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i ich bliskich będących w stanie kryzysu (m. in. po stresie traumatycznym). Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej (m. in. potraumatycznej) w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Defusing

(ang. – rozbrojenie, stępienie); metoda pomocy psychologicznej, sprowadzająca się do odreagowania silnych emocji i napięć spowodowanych udziałem w szczególnie dramatycznych wydarzeniach.

Mental Training 

Intensywna praca psychologiczna mająca na celu zoptymalizowanie umiejętności osoby, które prawie zawsze przekładają się na osiągnięcia osobiste, zawodowe, a najczęściej znajduje swoje zastosowanie w pracy ze sportowcami różnych dyscyplin. Po więcej klinkij tutaj