4 razy zostałem uhonorowany nagrodą dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego UM  Łodzi - dziękuję, działam dalej ;)

Harmonogram przygotowywania pracy magisterskiej pod moim kierunkiem (kliknij tutaj)

 

Tematy prowadzonych przeze mnie wykładów, seminariów, ćwiczeń:

 • Psychologiczne narzędzia pracy z trudnym pacjentem

 • Dialog motywujący jako metoda poprawy stosowania się do zaleceń lekarskich 

 • Psychologia kliniczna

 • Psychoterapia i socjoterapia

 • Współczesny menadżer zdrowia - psychologiczne narzędzia dobierania, rozwijania i zarządzania potencjałem ludzkim wśród kadr medycznych

 • Psychologiczne aspektu poruszania się po rynku pracy

 • Podstawy Psychologii

 • Psychologiczne aspekty nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych

 • Psychological and psychopathological problems of victims and rescuers in accidents and catastrophes

 • Panic phenomenon and crowd reaction

 • Medical Psychology