Edukacja:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski - dr n. med.

Uniwersytet Łódzki, Instytutu Psychologii - mgr psychologii

 

Aktualnie pracuję:

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

- kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej

- członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne,

- Wydziałowy Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej (eRasmus),

- członek Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

- członek  Zespołu ds. Ewaluacji Działalności Naukowej i Dydaktycznej

 

2. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

- psycholog kliniczny,

- członek Zespołu ds. Przeciwdziłania Mobbingowi,

- instruktor w Szkole WSRM

 

3. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera w Łodzi

- psycholog kliniczny

 

4. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny , Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny.

- psycholog kliniczny

 

5. SP nr 162 w Łodzi

- psycholog,

- nauczyciel mianowany

 

Recenzent w czasopismach naukowych:

Medical Science Monitor

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Dovepress; Patient Preference and Adherence

Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
Psychiatry Research


Wybrane kursy i szkolenia:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Ośrodek Specjalizacyjny Psychologów Klinicznych - specjalista psychologii klinicznej

The European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP): "LIFECOURSE HEALTH DEVELOPMENT - Empowering people and settings"
Centre of Innovation and Technology Transfer UM of Lodz and Unit for Bioentrepreneurship Karolinska Institutet "Teach the teacher - Design Thinking Workshop"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, kurs specjalizacyjny: „Ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska"

Instytut Kreatywności i Rozwoju w Warszawie "Ćwiczenia i gry szkoleniowe w pracy trenera wewnętrznego - pogłębiona praca nad osobistym warsztatem trenerskim"

ŁCDNiKP "Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej"

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, kurs "Profesjonalna Pomoc Psychologiczna"

Centrum CBT w Warszawie: „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi"

Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi: "Depresja i lęk - skuteczna terapia"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Edukacji Medycznej: „Metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych, kurs doskonalący: „Podstawy działalności dydaktycznej w szkole wyższej"

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kurs doskonalący „Podstawy negocjacji" oraz „Negocjacje – doskonalenie umiejętności"

Ministerstwo Sprawiedliwości: "Środki i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw"

inne

BIO w skrócie:

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym. Pełnię obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opublikowałem ponad 70 publikacji naukowych na łączną sumę ponad 2000 pkt MNiSW. Mam za sobą ponad 70 wystąpień konferencyjnych. Promuję prace dyplomowe i magisterskie oraz jako promotor pomocniczy - rozprawy doktorskie. Czterokrotnie docenili mnie studentci nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymałem nagrodę Rektora UM Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu oraz 2 nagrody Rektora za osiągniecia naukowe za cykl publikacji. Pełnię funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus – nazwisko zobowiązuje ;)