Edukacja:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski - dr n. med.

Uniwersytet Łódzki, Instytutu Psychologii - mgr psychologii

 

Aktualnie pracuję:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Psychologii Lekarskiej - Kierownik Zakładu, członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne, Wydziałowy Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi - psycholog kliniczny, członek Zespołu ds. Przeciwdziłania Mobbingowi 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera w Łodzi - psycholog kliniczny

SP nr 162 w Łodzi - psycholog, nauczyciel mianowany

 

Recenzent w czasopismach naukowych:

Medical Science Monitor

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Dovepress; Patient Preference and Adherence

Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
Psychiatry Research


Wybrane kursy i szkolenia:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Ośrodek Specjalizacyjny Psychologów Klinicznych - specjalista psychologii klinicznej

The European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP): "LIFECOURSE HEALTH DEVELOPMENT - Empowering people and settings"
Centre of Innovation and Technology Transfer UM of Lodz and Unit for Bioentrepreneurship Karolinska Institutet "Teach the teacher - Design Thinking Workshop"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, kurs specjalizacyjny: „Ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska"

Instytut Kreatywności i Rozwoju w Warszawie "Ćwiczenia i gry szkoleniowe w pracy trenera wewnętrznego - pogłębiona praca nad osobistym warsztatem trenerskim"

ŁCDNiKP "Lider zarządzania technikami coachingowymi w zakresie edukacji obywatelskiej"

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, kurs "Profesjonalna Pomoc Psychologiczna"

Centrum CBT w Warszawie: „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi"

Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi: "Depresja i lęk - skuteczna terapia"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Edukacji Medycznej: „Metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych, kurs doskonalący: „Podstawy działalności dydaktycznej w szkole wyższej"

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kurs doskonalący „Podstawy negocjacji" oraz „Negocjacje – doskonalenie umiejętności"

Ministerstwo Sprawiedliwości: "Środki i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw"

inne

BIO w skrócie:

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym. Pełnię obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opublikowałem ponad 50 publikacji naukowych. Mam za sobą ponad 60 wystąpień na konferencjach. Promuję prace dyplomowe i magisterskie oraz jako promotor pomocniczy - rozprawy doktorskie. Jestem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Trzykrotnie docenili mnie studentci nagrodą dla najlepszego nauczyciela akademickiego UM w Łodzi. Otrzymałem nagrodę Rektora UM Łodzi za działalność na rzecz promocji UMEDu. Pełnię funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus – nazwisko zobowiązuje ;)