Wybrane publikacje:

jestem na: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Rasmus

wykaz aktualnych publikacji dostępny tutaj:

https://publicum.umed.lodz.pl/info/author/AMLa95098f566da41c2a6dc75be6c9a1467/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BPawe%25C5%2582%2BAntoni%2BRasmus%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2BMedyczny%2Bw%2B%25C5%2581odzi?r=publication&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl&pn=1

 

Artykuły z czasopism 2021:

Frequency and Characteristics of Injuries and Rehabilitation Procedures in Rugby Players in Poland and France
Lipert Anna , Rasmus Paweł , Marczak Michał [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, nr 9, s.1-10, 

Physical Activity as a Predictor of the Level of Stress and Quality of Sleep during COVID-19 Lockdown
Lipert Anna , Kozłowski Remigiusz, Timler Dariusz [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, nr 11, s.1-11, 

The Impact of COVID-19 on Admissions and Management of Patients with Atrial Fibrillation Episodes in the Emergency Department, Łukasz Bilaszewski, Timler Wojciech, Budrewicz Katarzyna [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, nr 18, s.1-8, 

Age-Graded Transitions and Turning Points in Polish Offenders' Criminal Careers from the Standpoint of Life Course Theory, Pękala Krzysztof, Andrzej Kacprzak, Chomczyński Piotr [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, nr 18, s.1-11, 

The Influence of a Psychosocial Rehabilitation Program in a Community Health Setting for Patients with Chronic Mental Disorders, Rasmus Paweł, Lipert Anna, Pękala Krzysztof [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, s.1-11, 

2020

Adelekan A., Alrashah A., Al Hutaylah I., Lipert A., Dibwe P., Rasmus P.: Preferred Medium of Receiving Diagnostic News Depending on Patients' Perception of Their Health Status (Healthy or Sick), Patient Preference and Adherence, vol. 14, 2020, s. 903-915, DOI:10.2147/PPA.S247726


Binder-Olibrowska K., Cholewa A., Rasmus P.: Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 20, nr 2, 2020, s. 142-150, DOI:10.15557/PiPK.2020.0019

Kozłowska E., Brzezińska-Błaszczyk E., Rasmus P., Żelechowska P.: Fungal β-glucans and mannan stimulate peripheral blood mononuclear cells to cytokine production in Syk-dependent manner, Immunobiology, vol. 225, nr 5, 2020, s. 1-7, DOI:10.1016/j.imbio.2020.151985

Rasmus P., Kozłowska E., Robaczyńska K., Pękala K., Timler D., Lipert A.: Evaluation of emergency medical services staff knowledge in breaking bad news to patients, Journal of International Medical Research, vol. 48, nr 6, 2020, s. 1-10, DOI:10.1177/0300060520918699

Rasmus P., Marcinkowska W., Cieleban N., Lipert A.: Obciążenie pracą i radzenie sobie ze stresem a stan zdrowia pracowników systemu państwowego ratownictwa medycznego w kontekście work–life balance, Medycyna Pracy, vol. 71, nr 5, 2020, s. 1-7, DOI:10.13075/mp.5893.00991

Rasmus P.: Psychologiczne aspekty chirurgii onkologicznej, W: Prawne, psychologiczne i etyczne aspekty zawodu chirurga onkologa / Kubiak Rafał (red.), Biblioteka Chirurga Onkologa, vol. 17, 2020, VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica), ISBN 978-83-66524-04-0, s. 270-289

2019

Kozłowska E., Żelechowska P., Wysokiński A., Rasmus P., Łucka A., Brzezińska-Błaszczyk E.: In vitro cytokine synthesis in unstimulated and mitogen-stimulated peripheral blood mononuclear cells from individuals with schizophrenia, Journal of Investigative Medicine, vol. 67, nr 7, 2019, s. 1053-1060, DOI:10.1136/jim-2018-000964

Pękala K., Rośniak E., Lipert A., Machała W., Rasmus P.: Charakterystyka zachowań agresywnych przejawianych wobec ratowników medycznych w czasie wykonywania obowiązków służbowych, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 13, 2019, s. 18-

Rasmus P., Lipert A., Kundera S., Wawrzyniak E., Machała W.: Analiza wpływu traumatycznych wydarzeń na pracę zawodową Zespołów Ratownictwa Medycznego, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 13, nr 1, 2019, s. 149-153

Rasmus P., Kundera S., Lubański Ł., Timler M., Lipert A., Machała W.: Analiza czynników psychologicznych wpływających na wybór zawodu ratownika medycznego, Anestezjologia I Ratownictwo, nr 13, 2019, s. 89-93

Rasmus P., Lipert A., Orzechowska A., Binder-Olibrowska K., Monika T.: Studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego – przykład do egzaminu państwowego, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 19, nr 4, 2019, s. 435-441, DOI:10.15557/PiPK.2019.0049

Timler M., Rasmus P., Timler W., Basiak A., Kaniecka E., Białas M., Timler D.: Współczesny telefon w zastosowaniu edukacyjno-zarządzającym u studentów: badanie obserwacyjne, Postępy Nauk Medycznych, Wydawnictwo Medyczne Borgis, vol. 22, nr . 1, 2019, s. 27-31, DOI:10.25121/PNM.2019.32.1.26

Kaniecka E., Timler M., Timler W., Białas A., Dudek M., Rasmus P., Rybarczyk-Szwajkowska A., Sobczak J., Białas M., Timler D.: Ocena organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w Polsce przez praktyków, W: XII Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2019", 15-17.11.2019 r., Łódź, 2019, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, s. 1-1

Starsze

Rasmus P., Robaczyńska K., Wrzesińska M., Sobów T.: Branża dentystyczna jest zagrożona wypaleniem zawodowym, Magazyn Stomatologiczny, nr 4, 2018, s. 66-70

Rasmus P., Kundera S., Lipert A., Machała W.: Wpływ traumatycznych wydarzeń na życie pracowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, Anestezjologia i Ratownictwo, nr 12, 2018, s. 386-392

Kozłowska E., Żelechowska P., Agier J., Rasmus P., Brzezińska-Błaszczyk E.: Ekspresja i aktywność receptorów TLR w zaburzeniach psychicznych, W: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 2018, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 95-95

Apanasewicz J., Starosta-Głowińska K., Robaczyńska K., Timler D., Rasmus P.: Wsparcie psychologiczne dla personelu służb ratowniczych na przykładzie Programu Debriefing Falck, Na Ratunek, nr 3, 2017, s. 23-28

Rasmus P., Dudek K., Machała W., Sobów T.: Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 11, nr 1, 2017, s. 5-10

Rasmus P., Apanasewicz J., Timler D., Sobów T.: Psycholog w Państwowym Ratownictwie Medycznym - rola i wytyczne, Na Ratunek, nr 2, 2017, s. 16-21

Rasmus P.: Rozmowa z pacjentem -stracona wizyta czy dialog motywacyjny, Diabetologia po Dyplomie, vol. 13, nr 4, 2017, s. 2-4

Rasmus P., Kozłowska E., Apanasewicz J., Wypych M., Nadolny K., Timler D., Sobów T.: SPIKES jako algorytm przekazywania złych informacji, Na Ratunek, nr 4, 2017, s. 7-12

Rasmus P., Robaczyńska K., Apanasewicz J., Sobów T.: Stres zawodowy doświadczany przez przedstawicieli branży dentystycznej i jego uwarunkowania, Alergologia Info, vol. 3, nr 2, 2017, s. 69-75

Timler D., Timler W., Starosta K., Nowakowski J., Kaźmierski P., Frydrysiak K., Rasmus P., Samborska-Sablik A.: Lean management w medycynie ratunkowej, Na Ratunek, nr 2, 2017, s. 52-55

Ptaszyński P., Urbanek I., Kaczmarek K., Cygankiewicz I., Klingenheben T., Rasmus P., Adamczewski T., Ruta J., Wranicz J.: The effect of adjuvant exercise training in patients with inappropriate sinus tachycardia treated with metoprolol succinate - randomized one year follow up study, W: The Heart Rhythm Society's 38th Annual Scientific Sessions "Together we further progress. Toogether we are HRS" May 10-13 2017, Chicago, 2017, pos. C-PO01-68 / C-PO01-68

Morawska-Jóźwiak B., Olejniczak P., Rasmus P.: Wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach szpitalnych, Pielęgniarstwo Polskie, vol. 61, nr 3, 2016, s. 317-323, DOI:10.20883/pielpol.2016.26

Rasmus P., Pękala K., Kasprzak J., Ptaszyński P., Kozłowska E., Sobów T.: Inappropriate sinus tachycardia - cardiac syndrome or anxiety related disorder?, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 16, nr 3, 2016, s. 126-130, DOI:10.15557/PiPK.2016.0017

Rasmus P., Kozłowska E., Sobów T.: Inappropriate sinus tachycardia - cardiac syndrome or anxiety-related disorder?, W: 24th European Congress of Psychiatry. Abstract book, European Psychiatric Association, 2016, 24th European Congress of Psychiatry, s. 152-152

Rasmus P., Kasprzak J., Ptaszyński P., Sobów T.: Nieadekwatna tachykardia zatokowa - prawdopodobne podłoże psychogenne, W: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne, 2016, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne & Medforum Sp. z o.o, s. 1-90

Rasmus P., Kasprzak J., Ptaszyński P., Sobów T.: Nieadekwatna tachykardia zatokowa - prawdopodobne podłoże psychogenne, W: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich : Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne, 2016, medforum, s. 1-90

Rasmus P., Pękala K., Kozłowska E., Sobów T.: Skuteczność programu rehabilitacji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowej opiece psychiatrycznej, W: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich : Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne, 2016, medforum, s. 90-90

Rasmus P., Timler D.: Zastosowanie algorytmu SPIKES wobec bliskich pacjenta, W: Działania medyczne i procedury psychologiczne w ratownictwie medycznym / Gałązkowski Robert, Wypych Małgorzata (red.), 2016, [b.w.], ISBN 978-83-943656-1-5, s. 118-125

Gubiec E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus P., Sobów T.: Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, vol. 21, nr 1, 2015, s. 95-100

Rasmus P., Kozłowska E., Sudra S., Machała W., Sobów T.: Czy poziom doświadczanego stresu wpływa na wystąpienie zachowań ryzykownych w grupie pracowników zespołu ratownictwa medycznego?, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 9, 2015, s. 159-167

Stetkiewicz-Lewandowicz A., Kaźmierczak M., Rasmus P., Machała W., Sobów T.: Postawy wobec problemu legalizacji eutanazji wśród personelu medycznego oraz osób niezwiązanych zawodowo z opieką medyczną, Anestezjologia I Ratownictwo, nr 9, 2015, s. 436-443

Wrzesińska M., Łapińska M., Rasmus P.: Czy technicy dentystyczni są zagrożeni wypaleniem zawodowym?, Protetyka Stomatologiczna, vol. 65, nr 2, 2015, s. 162-169, DOI:10.560141/51527

Wrzesińska M., Rasmus P., Wicherska K., Krukowska J.: Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 13, nr 3, 2015, s. 295-301, DOI:10.4467/208426270z.15.030.4788

Rasmus P., Kozłowska E., Ruchała J., Ptaszyński P., Kaczmarek K., Sobów T.: Nieadekwatna tachykardia zatokowa - obraz kliniczny i możliwe podłoże psychogenne, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 14, nr 4, 2014, s. 245-249, DOI:10.15557/PiPK.2014.0034

Rasmus P., Machała W., Ćwiertkowska M., Sobów T.: Zjawisko paniki i kontrolowanie reakcji tłumu, Anestezjologia I Ratownictwo, nr 8, 2014, s. 200-204

Rasmus P., Kocur J., Flirski M., Sobów T.: Biopsychosocial correlates of psychoactive substance use in professional firefighters, Medical Science and Technology, vol. 54, 2013, s. 70-75, DOI:10.12659/MST.889093

Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Talarowska M., Sobów T.: Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 34, nr 204, 2013, s. 363-367

Rasmus P., Makowska D., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T., Machała W.: Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowyuch żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju - doniesienie wstępne, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 7, nr 2, 2013, s. 27-36

Rasmus P., Machała W., Pękala K., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T.: Ryzykowne zachowania seksualne a style radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowych strażaków-ratowników. Doniesienie wstępne, Anestezjologia I Ratownictwo, vol. 7, nr 3, 2013, s. 297-304

Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus A., Sobów T.: Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 35, nr 209, 2013, s. 272-278

Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T.: Jakość życia osób przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim, W: Społeczne konteksty chorób przewlekłych. : Wybrane zagdnienia / Synowiec-Piłat Małgorzata, Łaska-Formejster Alicja (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-974-2, s. 123-136

Rasmus P.: Nietykieta na erotycznych portalach społecznościowych - od cyberseksu do seksu w realu, W: Człowiek w l@biryncie sieci / Jęczeń Jarosław, Komsta Karoliona (red.), 2013, Stwrzyszenie &quot Rodzina&quot z Puław, ISBN 978-83-936548-2-6, s. 191-202

Rasmus P., Makowska D., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T.: Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowych żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju, W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego" w dniach 24-26 maja 2013, Warszawa - program i streszczenia wystąpień, 2013, [b.w.], s. 1-63

Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Nowaczyńska E., Rasmus A.: Wykluczenie społeczne osób chorych psychicznie w województwie łódzkim, W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego" w dniach 24-26 maja 2013, Warszawa - program i streszczenia wystąpień, 2013, [b.w.], s. 1-62

Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus P., Sobów T.: Stres zawodowy i wypalenie wśród pielęgniarek w województwie łódzkim, W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego" w dniach 24-26 maja 2013, Warszawa - program i streszczenia wystąpień, 2013, [b.w.], s. 1-71

Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Pękala K., Sobów T.: Biopsychospołeczne uwarunkowania tendencji do używania substancji psychoaktywnych w grupie strażaków, W: Pamiętnik Konferencyjny: Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne, 2012, medforum, s. 70-71

Rasmus P., Bogaczewicz A., Sobów T.: Psychologiczne narzędzia pracy z pacjentem, W: Pamiętnik Konferencyjny: Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne, 2012, medforum, s. 1-70

Rasmus P., Nowaczyńska E.: Rola aktywizujących projektów szkleniowych w nabywaniu kompetencji społecznych i zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem z powodu choroby psychicznej na podstawie projektu "Znajdź drzwi do dobrej przyszłości", W: Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, 2012, Top Media House, ISBN 978-83-935056-0-9, s. 149-163

Rasmus P.: To nie jest kolejny artykuł na temat komunikacji nauczyciela z uczniem, Przegląd Edukacyjny, nr 3, 2011, s. 7-9

Kot J., Harasiuk A., Rasmus P., Kocur J., Chojnacki C.: Does personality predispose to functional dyspepsia?, Gastroenterologia Polska, vol. 15, nr 6, 2008, s. 369-373

Rasmus P., Śmigielski J., Trendak W., Kocur J.: Poziom lęku oraz wsparcie społeczne w grupie strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Łodzi, Valetudinaria Post Med Klin Wojsk, vol. 13, nr 1, 2008, s. 44-47

Trendak W., Hołyński J., Rasmus P., Hołyński J.: Bezpośrednie i odległe następstwa psychotraumatycznych zdarzeń, Wojskowa Farmacja i Medycyna, vol. 1, nr 1, 2008, s. 61-64

Kocur J., Rasmus P.: Znaczenie współpracy psychologa, lekarza i trenera w psychologii sportu, Valetudinaria Post Med Klin Wojsk, vol. 12, nr 2, 2007, s. 76-79

Wrzesińska M., Grzyb J., Rasmus P., Kocur J.: Rola promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w procesie rehabilitacji słabo widzącej i słabo słyszącej młodzieży gimnazjalnej, Postępy Rehabilitacji, vol. 21, nr 2, 2007, s. 5-12

Trendak W., Rasmus P.: Reakcje psychologiczne i psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń, katastrof i klęsk żywiołowych - problemy terapeutyczne, W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny Postępy w medycynie ratunkowej w medycynie stanów nagłych i katastrof Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych Celestynów 13-16 listopada 2007 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Jana Hołyńskiego, Dariusza Piotrowskiego, 2007, bibliogr., s. 74-81

Rasmus P., Kocur J.: Personality traits and competition skills in adolescent tennis players, Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport), vol. 50, nr 2, 2006, s 93-95