Tematy realizowanych szkoleń:

• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych - w ramach kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

• Śmierć i umieranie - przekazywanie trudnych informacji pacjentowi i jego bliskim, radzenie sobie ze śmiercią pacjentów

TKZ - Trening Kontroli Złości

• Inteligencja emocjonalna - jak wykorzystywać emocje do działania

• Work-life balance - jak zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym - szkolenie prowadzone w oparciu o metodologię Points of You

• Dialog motywujący z pacjentem w opiece psychiatrycznej

• Psychologiczne i psychoptatologiczne problemy osób po zdarzeniu traumatycznym

• Defusing i debriefing w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

• Adherence, compliance, persistence - budowanie relacji klinicysta - pacjent, przestrzeganie zaleceń lekarskich

• Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy

• Niefarmakologiczne metody zwiększające efektywność pracy umysłowej

• Psychologiczne narzędzia pracy z pacjentem w wieku podeszłym

• Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy

• Wsparcie mentalne sportowców

• Wystąpienia publiczne i profesjonalna prezentacja

• Prowadzenie rozmowy ze sponsorem i partnerem biznesowym

• Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego