TRENING MENTALNY 

to przede wszystkim intensywna praca psychologiczna mająca na celu zoptymalizowanie umiejętności osoby, które prawie zawsze przekładają się na osiągnięcia osobiste, zawodowe, a najczęściej znajduje swoje zastosowanie w pracy ze sportowcami różnych dyscyplin. TM związany jest z najważniejszymi aspektami funkcjonowania psychologicznego zawodnika, takimi jak:

• Budowanie właściwego poziomu motywacji

• Zwiększanie efektywności wyznaczania celów

• Polepszenie koncentracji w trakcie rywalizacji sportowej

• Wypracowanie optymalnego poziomu pewności siebie

• Poprawienie umiejętności zarządzania własną karierą sportową

• Zwiększenie efektywności i szybkości rehabilitacji na wypadek kontuzji

• Poprawienie wytrzymałości w funkcjonowaniu pod presją

WARTO SKORZYSTAĆ Z MOJEGO WSPARCIA WTEDY GDY:

• Zawodnik traci chęć do współzawodnictwa lub nosi się z zamiarem zakończenia swojej kariery sportowej

• Sportowiec ma trudności z zastosowaniem w trakcie zawodów wypracowanej podczas treningów wiedzy i umiejętności

• Zawodnik ma wyraźne problemy z koncentracją uwagi i/lub radzeniem sobie ze stresem

• Istnieje konflikt pomiędzy zawodnikami, trenerem, menadżerem, działaczami sportowymi, rodziną

• Sportowiec nie może uczestniczyć w typowym treningu z powodu kontuzji lub innych czynników

NIE PODEJMUJĘ SIĘ WSPÓŁPRACY KIEDY:


• Problemy zawodnika są związane z procesem psychopatologicznym i wymagają interwencji innych specjalistów, np. psychiatry, neurologa

• Kiedy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że trening mentalny nie przyniesie większej poprawy, a zaistniały problem wychodzi poza założenia TM

 

JASNE ZASADY

• Otrzymujesz wsparcie mentalne, na które składają się m. in.: diagnoza problemu, indywidualne wsparcie trenera mentalnego, konkretne wytyczne do pracy, konsultacje drogą elektroniczną, materiały szkoleniowe oparte o aktualną wiedzę naukową i praktyczną

• Stosuję zasadę 70/30 czyli około 70 % spotkań odbywa się w miejscu w którym trenujesz w typowym dla twojej dyscypliny otoczeniu

• Dyskrecja – nigdy nie informuję osób postronnych o naszej wspólnej pracy 

Kliknij poniższy link:

http://www.lifesaving.pl/articles.php?article_id=25

ZAPRASZAM DO KONTAKTU